De School

Basisschool 't Swarte Meer

De naam van onze school heeft een historische achtergrond. Het 'Zwarte Meer' was een hoogveenmeer, dat op de plaats van de school heeft gelegen. Het Zwarte Meer viel droog toen de Hoogeveensevaart werd doorgetrokken. Het waterbekken is dus verdwenen, maar daarvoor is een verzamelplaats gekomen waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en leren: 't Swarte Meer'.

Basisschool ‘t Swarte Meer is een openbare basisschool voor primair onderwijs.

Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats zijn van kinderen, ouders en personeel met een verschillende levensbeschouwelijke, culturele en sociaal-economische achtergrond. Het openbaar onderwijs kent een aantal, veelal in de onderwijswetten verankerde kenmerken. Een openbare school kenmerkt zich door:

  • algemene toegankelijkheid;
  • het niet discrimineren van personeel, leerlingen en ouders op grond van Godsdienst, levensbeschouwing, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid, of op welke grond dan ook;
  • principiële gelijkwaardigheid van opvatting. Dit is een belangrijke voorwaarde om discriminatie te voorkomen  en emancipatie te bevorderen;
  • goed geregelde medezeggenschap voor ouders, leerlingen en personeel
  • het geven van gelegenheid om godsdienst- of levensbeschouwelijk onderwijs te (doen) verzorgen daar waar ouders deze wensen;
  • de garantie dat leerlingen die niet terecht kunnen op een school van hun richting, toegelaten worden op de openbare school.

foto swartemeer

Locatiedirecteur:
Dhr. R. Jeurissen

Schoolgrootte:
Op onze school zitten ± 80 kinderen. Er zijn 7 leerkrachten verbonden aan de school en 2 onderwijsassistenten.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden