Welkom bij obs 't Swarte Meer

Basisschool ‘t Swarte Meer is een openbare basisschool voor primair onderwijs.

Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats zijn van kinderen, ouders en personeel met een verschillende levensbeschouwelijke, culturele en sociaal-economische achtergrond. Het openbaar onderwijs kent een aantal, veelal in de onderwijswetten verankerde kenmerken.

Brede ontwikkeling

© 2018 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden