OR

Op onze school is er een ouderraad. De OR komt op voor de belangen van de ouders en de kinderen. De OR bereidt in overleg met directie & leerkrachten verschillende activiteiten voor. 
Verder beheert de O.R. de financiën van de schoolkas, waar alle activiteiten en feesten uit betaald worden. De leden van de OR zijn veel op school aanwezig en begeleiden veel activiteiten.

OUDERRAAD (O.R.)
Annemarie Kuhl - voorzitter
Miranda Hoogland - penningmeester
Betsy Hoogenberg - secretaris
Jorien Rengers - lid
Wilma Hölscher - lid
Nienke Hölscher - lid
Annie de Jonge - lid (vanuit team)

Lees verder over...

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden